Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

POLITYKA FINANSOWA MAŁYCH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Proces podejmowania decyzji dotyczącej ogólnej polityki przedsiębiorstwa i polityki finansowej przebiega inaczej w przedsiębiorstwie rodzinnym czy nowo założonym, niż w wielkim przedsiębiorstwie państwowym lub będącym na drodze do prywatyzacji. W gospodarce, która dopiero otwiera się na rynek i cechuje się napięciami w łonie przedsiębiorstw oraz w ich kontaktach z władzami publicznymi, dominuje chęć przetrwania, co prowadzi, zwłaszcza w przedsiębiorstwach o przestarzałej technologii, do szukania kompromisów opartych nie na kryteriach ekonomicznych i rentowności, lecz na poszukiwaniu spokoju społecznego i potrzebie wyciszania napięć wewnętrznych.

Natomiast liczni menedżerowie, których mieliśmy okazję spotkać w ciągu ostatnich miesięcy, narzekają na zobowiązania finansowe, ciążące na ich „biznesie”. Niech nam będzie wolno przy tej okazji udzielić im kilku rad. Wiemy, że każda działalność ekonomiczna wymaga posiadania pewnego kapitału, który wraz ze zwiększeniem aktywności przedsiębiorstwa powinien wzrastać, ponieważ zapotrzebowanie na środki obrotowe będzie coraz bardziej odczuwalne. Przez środki obrotowe rozumiemy przy tym całość funduszy będących natychmiast do dyspozycji lub dających się uruchomić w krótkim terminie w celu regulowania bieżących operacji handlowych. Aby móc ocenić posiadane środki obrotowe, szef firmy lub menedżer indywidualny powinien ustalić różnice między aktywami płynnymi, dającymi się natychmiast wykorzystać, a zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.