Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Podział ról w kierowaniu ludźmi

Kierowanie zasobami ludzkimi jest zbiorem złożonych działań, które odzwierciedlają politykę ogólną organizacji. Jeśli odpowiada ona pracownikom, to może to oznaczać, iż uczestniczą oni w jej tworzeniu i realizacji. Jak w każdym działaniu zbiorowym, tak i w tym procesie istnieje podział ról (funkcji):

Funkcje strategiczne realizuje naczelne kierownictwo organizacji – dyrektor i jego najbliżsi współpracownicy. Na ogół w zespole tym mieści się osoba odpowiedzialna za funkcje ds. personalnych.

Funkcje planowania i realizacji planów są wynikiem współdziałania między służbą ds. pesonalnych, działaniami operacyjnej kadry kierowniczej i zewnętrznych podwykonawców.

Inne grupy pracowników mają możliwość oddziaływania indywidualnego lub zespołowego. Są oni włączani do podejmowania niektórych decyzji, poprzez negocjacje bezpośrednie lub za pośrednictwem ich przestawicieli instytucjonalnych.

W małych przedsiębiorstwach funkcje ds. personalnych są wykonywane przez niewielki zespól pracowników, czasami zredukowany do jednej osoby w częściowym wymiarze czasu pracy. W średnich i dużych przedsiębiorstwach jest to dyrekcja ds. zasobów ludzkich z bardziej lub mniej rozbudowanymi funkcjami. Niezależnie od formy, jaką przybiera, zawsze jest to struktura funkcjonalna .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.