Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Podstawowe formy strategii dystrybucji

Jednym z głównych dylematów strategicznych firmy jest określenie stopnia intensywności planowanej dystrybucji. Przedsiębiorstwo może wybrać jedną z trzech podstawowych strategii dystrybucji: intensywną, selektywną lub wyłączną. Każda z nich gwarantuje firmie inny stopień penetracji rynku oraz inny zakres kontroli nad dystrybucją swych produktów.

Dystrybucja intensywna. W przypadku tej strategii przedsiębiorstwo jest nastawione na sprzedaż swych wyrobów w jak największej liczbie punktów sieci handlowej. Celem firmy jest maksymalne pokrycie wybranego rynku oraz maksymalizacja obrotu.

Przykładem tego typu strategii może być chociażby sprzedaż gumy do żucia, oferowanej odbiorcom wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe, np. w sklepach spożywczych, kioskach ruchu, stacjach benzynowych, barach, automatach, handlu obwoźnym itd.

W przypadku niektórych produktów dążenie do maksymalizacji obrotu poprzez zwiększenie penetracji rynku oraz poszerzenie jego geograficznego zasięgu może nieść ze sobą także pewne skutki negatywne.

Obroty osiągane przez różnych sprzedawców i dystrybutorów istotnie się różnią, podczas gdy jednorazowy koszt kontaktowania się z każdym z nich jest ten sam. Każdy wzrost kosztów dystrybucji może prowadzić do podważenia rentowności całego przedsięwzięcia.

Równocześnie bardzo intensywny sposób sprzedaży produktu w gęstej i mocno zróżnicowanej sieci punktów handlowych naraża firmę na duże ryzyko utraty kontroli nad polityką handlową. Ryzyko to może wynikać m.in. ze zróżnicowania poziomu cen produktów, spadku jakości usług handlowych oraz z braku współpracy między detali- stami.

Dystrybucja intensywna kłóci się także często z możliwością utrzymania określonego i stałego wizerunku firmy oraz wybranej precyzyjnie pozycji rynkowej. Tego rodzaju niespójność wynika z braku możliwości kontrolowania sieci sprzedaży przez producenta.

Opisane trudności oraz zagrożenia powodują, iż wiele przedsiębiorstw, po okresie wstępnego zdobywania pozycji dla swej marki, wybiera stopniowo formę dystrybucji selektywnej. Dotyczy to zwłaszcza produktów już znanych i popularnych na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.