Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Podejście do zaangażowania cz. II

O zaangażowaniu możemy mówić, gdy pracownik zna i rozumie cele oraz wartości (sposoby postępowania) organizacji. Osoba zaangażowana pasuje do organizacji na poziomie poglądów. Lepsze dopasowanie powinno wzmacniać poziom zaangażowania. Konsekwencją dopasowania do firmy jest poczucie przynależności i powiązania z organizacją. Pracownik ustosunkowuje się emocjonalnie do organizacji. Stosunek może być pozytywny. Wtedy rozwija się u niego duma z powodu bycia częścią firmy. Zaangażowanym pracownikiem mogą kierować także uczucia negatywne. Dostrzega on niewłaściwe aspekty działania organizacji. Dążąc do zmian w oczekiwanym przez pracownika kierunku, po wpływem emocji negatywnych podejmuje działania, mające na celu poprawę funkcjonowania firmy.

Trzecim i zarazem kluczowym wymiarem zaangażowania jest działanie zgodne z przekonaniami pracownika. Pracownik podejmuje aktywności mające rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie organizacji. Zachowania pracownika wiążą się z wyborem pracy, realizacją zadań i postępowaniem w szczególnych sytuacjach.

Zaangażowany pracownik nie poszukuje aktywnie pracy, a nawet nie rozważa ewentualności odejścia, wierzy w sukces organizacji. Wyraża pozytywne opinie na temat organizacji w środowisku, w którym się obraca, a nawet zachęca innych do podjęcia pracy w organizacji.

Zaangażowany pracownik działa w sposób sprzyjający realizacji interesów pracodawcy. Zna on cele organizacji i wynikające z nich cele swojego stanowiska, podejmuje działania, aby cele osiągnąć. Pracownik uzupełnia luki kompetencyjne. Aktywnie uzupełnia umiejętności niezbędne do realizacji zadań oraz wspiera innych pracowników, dzieląc się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Z własnej inicjatywy podejmuje działania, mające na celu rozwój kapitału intelektualnego organizacji. W sytuacjach szczególnych, jeśli wymaga tego interes pracodawcy, jest gotowy do podjęcia dodatkowego wysiłku, ponad ten wkładany w wykonanie normalnych obowiązków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.