Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

PIERWSZY SZOK NAFTOWY

Uwagi Otmara EMMINGERA są odzwierciedleniem sytuacji, w której inflacja sięgnęła rozmiarów niespotykanych od czasów II wojny światowej. Samo pojęcie inflacji wymaga zresztą pewnego sprecyzowania, warto więc może odwołać się do dyskusji, jaka w tej sprawie miała miejsce na początku lat sześćdziesiątych. Pojęcie inflacji najczęściej sprowadza się do nadmiernej ilości pieniędzy będących w obiegu : jej opanowanie proponuje się, jak to czyni np. M. FRIEDMANN, przez ograniczanie masy pieniądza. W rzeczywistości zło ma głębsze korzenie tkwiące m.in. w praktyce gospodarczej i budżetowej państw zachodnich. W kamuflowaniu właściwych źródeł inflacji dużą rolę odegrał pierwszy szok naftowy, który dla wielu przywódców rządów zachodnich stał się wygodnym pretekstem i wyjaśnieniem przyczyn wzrostu cen importowanych surowców. Tej upowszechnionej opinii warto przeciwstawić analizę dokonaną przez Organizację Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego opublikowaną w 1970 roku w raporcie pt. Inflacja, problem aktualny. Z analizy tej wynika jasno, że to właśnie deprecjacja dolara i zniesienie jego pełnej wymienialności na złoto stały się przyczyną szoku naftowego, a nie odwrotnie. Tak więc embargo naftowe ogłoszone przez Kuwejt w dniu 16 października 1973 roku ujawniło istnienie światowego kryzysu walutowego, a nie stało się jego przy-

Takądefinicę inflacji przyjniowat prezydent Francji – Georges POMPIDOU. czyną. Przeciwstawiając się jednostronnemu ustaleniu ceny ropy naftowej, kartel jej producentów szukał przede wszystkim sposobu na zahamowanie ciągłego spadku kursu „czarnego złota” spowodowanego presją inflacyjną wynikającą ze stałego napływu dolarów na rynki finansowe.

Banki centralne przystąpiły na początku 1972 roku do masowego wykupu dolarów i przeznaczyły na ten cel znaczny kapitał płynny. „To pociągnięcie zwiększyło proces inflacyjny, gdyż nagromadzone dolary zamienione na bony skarbu amerykańskiego nie pociągnęły za sobą bynajmniej transferu realnych dochodów przez Stany Zjednoczone, znajdujące się w komfortowej wręcz sytuacji dłużnika, któremu wierzyciele przekazywali do dyspozycji sumy, jakie on im przelewał tytułem wykupu.

Kryzys Międzynarodowego Systemu Walutowego odegrał więc główną rolę w powstaniu współczesnej stagflacji: załamanie się porządku ustalonego w Bretton Woods było zarazem konsekwencją i główną przyczyną boomu (przegrzania koniunktury inflacyjnej), symptomem i symbolem ogólnego odejścia od poprzedniej dyscypliny w gospodarce zachodniej .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.