Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Panel dyskusyjny „Inspiracje badawcze ZZL”

Drugi dzień konferencji zamykała dyskusja plenarna „Relacje kultury organizacyjnej a instrumentarium ZZL”, prowadzona przez Prof. dr hab. Alicję Miś. W kontekście omawianej problematyki Pani Profesor zasygnalizowała w formie pytań następujące problemy: skąd pochodzi wiedza organizacji o własnej kulturze, jak jest diagnozowana?, czy „biologiczne” podejście do rozumienia kultury organizacyjnej nie ułatwiłoby operacjonalizacji zadań?, czy omawiane instrumenty ZZL są rzeczywiście „organizacyjne” czy też „indywidualne”?

W ostatnim dniu konferencji zrealizowano dwa punkty programu: panel dyskusyjny „Inspiracje badawcze ZZL”, prowadzony przez Prof. dr. hab. Janusza Strużynę oraz prezentacje profilu naukowego katedr, zajmujących się problematyką ZZL, z poszczególnych ośrodków akademickich reprezentujących Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawę i Wrocław.

Szczególnie cennym walorem konferencji – oprócz inspirującej wymiany myśli – był jej integrujący środowisko naukowe charakter, co stwarza szansę na realizację wspólnych projektów badawczych w obszarze ZZL, a następnie prezentację efektów tej współpracy w ramach kolejnego zjazdu, na który czekamy z ciekawością…

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.