Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Analiza treści

Techniki wyobrażeń polegają na prezentacji badanym pewnej sytuacji i poproszeniu ich o przedstawienie odczuć i postaw innych osób w badanej sytuacji. Badani są wyraźnie proszeni o wyrażanie nie swoich własnych, lecz opinii innych osób. Niekiedy więc wprowadza się elementy gry, prosząc badanych, aby odgrywali zachowanie innych osób w ramach badanej…
Czytaj więcej...

PLAN WERNERA

Idea unifikacji monetarnej zrodziła się, jak się na ogół przyjmuje, na konferencji w Hadze w dniach 1-2 grudnia 1969 roku. Zebrani wówczas przywódcy państw EWG…
Czytaj więcej...