Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

AUDYT SPOŁECZNY

Audyt w ogólnym znaczeniu jest działalnością kontrolną i doradczą. Jego zadaniem jest systematyczne badanie funkcjonowania organizacji (przed- siębiorstwa, instytucji) lub jej części, mające na celu ustalenie rzeczywistej sprawności oraz zaproponowanie sposobów poprawy funkcjonowania.
Czytaj więcej...

Marketing

Termin marketing odnosi się do tworzenia popytu, a termin sprzedaż - do otrzymywania zamówień. W mowie potocznej terminu marketing używa się, nie dbając o…
Czytaj więcej...