Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KSZTAŁTOWANIE KADR JAKO OBSZAR ZARZĄDZANIA KADRAMI

Zakres merytoryczny funkcji personalnej oraz jej struktura zmieniały się o czym już była mowa - wraz z rozbudową przemysłu i rozwojem problematyki badawczej dotyczącej człowieka w organizacji. Także współcześnie nie ma zgodności co do tego, jakie szczegółowe funkcje czy elementy składają się na zarządzanie kadrami. Przegląd wybranych pozycji…
Czytaj więcej...

METODA LOTS

Omawiając hasło WARTOŚĆ przeanalizowaliśmy w sposób skrótowy zagadnienie holistycznego ujęcia działalności gospodarczej. Z analizy tej wynikało, że racjonalne…
Czytaj więcej...