Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Osoby sprawujące funkcje nadzoru

Odpowiedni nadzór nad zespołem przedstawicieli firmy jest niewątpliwie warunkiem skuteczności jego działania. Brak nadzoru i stałego kontaktu może prowadzić do upadku firmy. Liczba pracowników nadzoru powinna pozostawać w odpowiedniej relacji do liczby terenowych przedstawicieli.

We Francji na przykład, za zasadniczą regułę przyjmuje się obecność jednego pracownika nadzoru na sześciu przedstawicieli w terenie. Relacja 1:6 pozwala dyrekcji na prowadzenie właściwego nadzoru nad sprzedawcami: zapobiega nadmiernej izolacji i „osamotnieniu” sprzedawców w terenie: umożliwia stały przepływ informacji od dyrekcji do przedstawicieli oraz od przedstawicieli do dyrekcji (zbieranie i analiza raportów na temat kontaktów z klientami): gwarantuje ciągłość w szkoleniu pracowników oraz uwzględnianie wszelkich problemów sygnalizowanych na bieżąco przez przedstawicieli firmy.

Dobór osób na stanowisko nadzoru i kontroli przedstawicieli terenowych nie jest prosty. Osoba zajmująca się nadzorem winna być nie tylko dobrym sprzedawcą, lecz także doskonałym menedżerem oraz pedagogiem, potrafiącym nie tylko kontrolować i kierować ekipą, lecz również prowadzić szkolenia i skutecznie motywować pracowników. Z tego względu na funkcje nadzorcze nie można w sposób automatyczny kierować osób, które wcześniej zajmowały się wyłącznie sprzedażą produktów (np. dawnych przedstawicieli firmy w terenie).

Osoby sprawujące funkcje nadzoru powinny organizować okresowe zebrania przedstawicieli handlowych obsługujących dany rynek. Przedmiotem zebrań powinna być wzajemna wymiana informacji między terenowymi przedstawicielami firmy: przygotowanie specjalnych działań promocyjnych lub akcji związanych z wprowadzeniem nowych produktów na rynek: wspólna praca nad budowaniem zbioru argumentów na rzecz sprzedaży oferowanej gamy produktów lub usług oraz regularna kontrola skuteczności działań przedstawicieli firmy w terenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.