Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Każda organizacja, która chce być skuteczna, musi zawierać w swej strukturze element kontroli. Kontrola zakłada istnienie hierarchii. Nawet przy pobieżnym spojrzeniu na przedsiębiorstwo dostrzegamy w nim podział na właścicieli i pracowników, na dyrekcję i podwładnych. Ale, jak to już wcześniej podkreślaliśmy, przedsiębiorstwo to miejsce życia dla wszystkich, którzy w nim pracują.

Wypada więc – i to należy do obowiązków menedżera – czuwać nad równowagą całej struktury. Jeśli mówimy o równowadze struktury przedsiębiorstwa, to mamy na myśli nie tylko stosunki między kierownictwem a podwładnymi. Równowagą obejmuje się również relacje między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem ekonomicznym.

Dodajmy, że naszym zamiarem nie jest poprawianie statusu prawnego polskich przedsiębiorstw, lecz wskazanie na metody organizacji, które mogłyby zostać zastosowane bez względu na strukturę wewnętrzną przedsiębiorstwa. W rzeczywistości ramy prawne, choć niezbędne, nie stanowią jedynej gwarancji efektywności gospodarczej.

W zależności od przedsiębiorstwa, jakim kierujemy, państwowego czy prywatnego, wielkiego czy małego i w zależności od jego statusu prawnego – mamy do wyboru dwie metody organizacji kierownictwa: stowarzyszeni lub nie właściciele i pracownicy.

Pierwsza z nich polega na wyznaczeniu w przedsiębiorstwie zespołu, w którym zasiadaliby jedynie właściciele przedsiębiorstwa. Nazwijmy go „radą nadzorczą”. Jej zadaniem byłoby określenie głównych kierunków działania przedsiębiorstwa.

Drugie rozwiązanie różniące się znacznie od poprzedniego i wynikające z potrzeby operatywności zarządzania polegałoby na wyznaczeniu przez właścicieli grupy ludzi, których zadaniem będzie realizacja konkretnych celów i decyzji w przesiębiorstwie. Tę grupę ludzi określilibyśmy „zarządem”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.