Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Motywacja sprzedawców

Zmienność systemów wynagrodzeń związana jest jednocześnie ze zmianami sytuacji rynkowej. Przy opracowaniu różnych systemów wynagrodzenia sprzedawców należy przede wszystkim unikać zbyt dużej rozmaitości i rozbieżności celów stawianych sprzedawcom. Nadmierna różnorodność celów i kryteriów oceny powoduje w efekcie, iż żaden z nich nie może być osiągnięty.

Motywacja sprzedawców zależy w dużym stopniu od przyjętych kryteriów oceny. W swej pracy sprzedawcy powinni ciągle uzupełniać wiedzę na temat oferowanych produktów oraz doskonalić metody pracy z klientem. Jak najpełniej powinni korzystać z oferty szkoleniowej, proponowanej przez dyrekcję handlową lub dział sprzedaży. Sprawowanie nadzoru i kontrola działalności przedstawicieli handlowych dotyczy pięciu aspektów.

– 1. Kontrola aktywności terenowych przedstawicieli handlowych. Ten rodzaj kontroli jest możliwy do przeprowadzenia za pomocą sprawdzenia różnych wskaźników, takich jak:

– liczba kilometrów przejechanych w związku z wizytami u klientów: dotyczy to zwłaszcza przedstawicieli regionalnych,

– liczba wizyt złożonych różnym klientom firmy, w tym: złożonych stałym klientom firmy oraz odbytych w celu poszukiwania nowych odbiorców,

– liczba wizyt składanych klientom średnio w ciągu dnia (w przeliczeniu na cały rok).

Przedstawione wskaźniki pozwalają porównać stopień aktywności przedstawicieli regionalnych firmy. Wyniki takiej kontroli można nanosić na sporządzone w tym celu zestawienie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.