Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

METODA LOTS

Omawiając hasło WARTOŚĆ przeanalizowaliśmy w sposób skrótowy zagadnienie holistycznego ujęcia działalności gospodarczej. Z analizy tej wynikało, że racjonalne i analityczne oszacowania nie są wystarczające: zdolność do utożsamienia się z klientami i innymi ludźmi oraz wczucie się w ich problemy jest wielekroć bardziej istotne.

Metoda, stanowiąca próbę połączenia wszystkich tych elementów w taki sposób, aby stworzyć holistyczne ujęcie działalności gospodarczej, została opracowana około 1980 roku. Nosi ona nazwę LOTS, w języku szwedzkim wyraz ten określa pilota.

Metoda LOTS została po raz pierwszy zastosowana do analizy potencjału rynkowego odnoszącego się do kwasu hialuronowego (wyciąg z grzebienia koguta). W wyniku przeprowadzonej analizy działania marketingowe skoncentrowano na chirurgii oka: było to jedno z wielu teoretycznie możliwych zastosowań. W rezultacie tych działań powstał zakład noszący nazwę Pharmacia, będący jednym z najbardziej rentownych przedsięwzięć. Wyrób, znany pod firmową nazwą Healon, zrewolucjonizował współczesną chirurgię oka.

Język handlowy, którym posługuje się metoda LOTS, został tak usystematyzowany, że można było go przedstawiać na seminariach. Wykładano ten język kadrze kierowniczej szwedzkich przedsiębiorstw oraz zagranicznych filii szwedzkich firm, jak również ludziom interesu w Japonii, Australii, Ameryce i Kanadzie. Nieco skróconej wersji tego języka uczą się ludzie, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w kontakty z klientami czy działania marketingowe. Wewnątrzzakładowi instruktorzy prowadzą szkolenia uzupełniające w przedsiębiorstwach oraz udoskonalają tę metodę poprzez zastosowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.