Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Media w działaniach marketingowych

Dotychczas w literaturze marketingowej media jako czynnik kształtujący środowisko działania firmy pojawiały się głównie w kontekście stosowanych narzędzi promotion-mix. Należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na sam fakt przenoszenia przez nie informacji, ale również na wpływ, jaki one wywierają poprzez tworzenie kontekstu, w którym się pojawiają różne informacje na temat produktów i rynków, czy nawet całych sektorów gospodarki. Wszelkie pozytywne, negatywne czy nawet neutralne w swojej wymowie komentarze lub analizy mogą znacząco kierować popytem na różnego rodzaju produkty i usługi oraz wpływać na ukształtowanie obrazu firmy. Z tego powodu tak istotne jest nie tylko kontrolowanie liczby i rodzaju informacji pojawiających się w mediach, ale przede wszystkim zidentyfikowanie tych najbardziej skutecznych w oddziaływaniu na docelowe grupy konsumentów oraz analizowanie, jakimi środkami można kształtować pozytywny kontekst informacyjny oraz pożądany obraz firmy. Tego rodzaju podejście mieszczące się oczywiście w ramach zadań, jakie stawia się osobom odpowiedzialnym za public relations przedsiębiorstwa, wymagają również od menedżerów kierujących działami marketingowymi określenia typów mediów, jakie oddziałują na poszczególne rynki oraz systematycznego zbierania informacji, użytecznych przy podejmowaniu decyzji, a odnoszących się nie tylko do polityki komunikacyjnej, lecz również do zagadnień związanych z polityką produktu.

Środowisko fizyczne, w jakim działa firma, to nie tylko obszar geograficzny, na którym się znajduje. W ujęciu marketingowym pojęcie środowiska fizycznego odnosi się raczej do zagadnień związanych z ekologią oraz podejściem nazywanym „zielonym marketingiem” {green marketing).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.