Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Marketing

Termin marketing odnosi się do tworzenia popytu, a termin sprzedaż – do otrzymywania zamówień. W mowie potocznej terminu marketing używa się, nie dbając o precyzję sformułowań, do określenia obu tych procesów, to znaczy zarówno procesu rozpowszechniania wiadomości o wyrobie, jak i samego procesu sprzedaży.

Marketing jest jedną z czterech podstawowych funkcji spełnianych przez przedsiębiorstwo, którymi musi się zajmować jego kierownictwo: pozostałe to rozwój, produkcja i administracja.

Przez znaczną część dwudziestego wieku większość gałęzi przemysłowych miała do czynienia ze stałym wzrostem popytu na ich wyroby. Sytuacja taka powodowała, że marketing wydawał się mniej ważny aniżeli takie sfery jak produkcja czy administracja. W szczególności okres pierwszych dwóch dziesięcioleci po drugiej wojnie światowej charakteryzował się niedoborem towarów występującym w skali światowej. W takich warunkach umiejętność prowadzenia działań marketingowych była zbyteczna. Niedobory towarów stopniowo zanikały aż w końcu pojawiły się ich nadwyżki: większość potrzeb została zaspokojona. Taka sytuacja wywołała silny wzrost zainteresowania marketingiem. Nastąpił on z początkiem lat sześćdziesiątych, kiedy to sprzedawcy oraz osoby będące źródłem informacji o rynku zaczęli odgrywać coraz bardziej istotną rolę w sferach gospodarczych.

W tym okresie sprzedawcy próbowali rozszerzyć znaczenie terminu marketing, aby objął on zarówno badanie rynku i rozwój nowych wyrobów, jak i tworzenie popytu wraz z fizyczną dystrybucją towarów. Należy odnotować, że termin marketing jest czasem nadal używany w tym znaczeniu. Definicja ta jest jednak na tyle szeroka, że jej stosowanie prowadzi do rozmycia znaczenia tego terminu w takim stopniu, że właściwie traci on swój sens. Aby w procesie komunikowania się nie występowały niejasności, uważa się za wskazane wprowadzenie rozróżnienia między opracowaniem nowego wyrobu a marketingiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.