Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

MACIERZ BCG

Jednym z najważniejszych wydarzeń mających wpływ na rozwój prac dotyczących opracowywania strategii było wprowadzenie dwuwymiarowej macierzy. Pierwszą, która znalazła szerokie zastosowanie, była macierz opracowana przez Grupę Doradczą z Bostonu [Boston (Mass) Consulting Group], Jeden z wymiarów tej macierzy reprezentował wzrost, a drugi udział w rynku.

Aby posłużyć się macierzą BCG, należy wykreślić tempo wzrostu rynku danej jednostki organizacyjnej (przyporządkowujemy mu jedną oś – zazwyczaj jest to oś pionowa) względem udziału, który ma w tym rynku rozpatrywana jednostka (druga oś).

Większość analityków uważa, że przy tym podejściu bezwzględny udział w rynku ma drugorzędne znaczenie. Według ich opinii jako poziom odniesienia powinno się przyjmować wielkość udziału w rynku dwu do czterech konkurentów. Z tego powodu względny udział w rynku jest najczęściej stosowanym miernikiem.

Rzeczywista użyteczność macierzy BCG wiąże się z możliwością jej zastosowania do wykreślenia względnej pozycji jednostek organizacyjnych wchodzących w skład portfela. Takie podejście pozwala wyznaczyć zwycięzców (przedsiębiorstwa odgrywające główną rolę na danym rynku) oraz stwierdzić, czy istnieje stan równowagi między jednostkami we wszystkich czterech kwadrantach. Istnieje teoria, które mówi, że jednostki organizacyjne należące do szybko rozwijających się gałęzi przemysłu potrzebują stałego dopływu kapitału,aby mogły rozszerzać swe możliwości. Z drugiej strony, od jednostek organizacyjnych związanych z gałęziami, których rozwój następuję powoli, oczekuje się stworzenia dodatniego strumienia pieniądza.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.