Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Lokalizacja miejsca pracy

Napięcia i nieporozumienia mogą pojawiać się także w przypadku istnienia różnic w lokalizacji miejsc pracy. Należy więc starać się zbliżać pracowników we wszystkich płaszczyznach. Jednocześnie należy unikać zbyt dużych rozbieżności w kierowaniu tymi, którzy są w siedzibie przedsiębiorstwa i tymi, którzy są w „terenie”: tymi, którzy pracują w kraju i tymi poza jego granicami: tymi, którzy związani są z jednym miejscem (personel zakładu lub biura) i tymi, którzy wykonują pracę ruchomą (personel placów budów, handlowcy, pracownicy transportu).

Nieprzystosowania i dyskryminacje. W procesie kierowania należy unikać dyskryminacji rasowych, dotyczących płci, politycznych itd. Istnieją metody uczenia ludzi życia i funkcjonowania razem. Najlepszą z nich jest uczestnictwo w działaniach zmierzających do realizacji wspólnych celów, z udziałem lidera, który sprzyja solidarności (współdziałaniu i współuczestnictwu). Wreszcie, należy pomagać pracownikom, kiedy mają oni czasowe trudności z dostosowaniem się do warunków działania.

Kierowanie zmianami. Przeprowadzanie zmian w sposób zadowalający wymaga, aby tego chcieć, mieć środki na jej przeprowadzenie i dobrego przygotowania. Przeprowadzanie zmian rodzi często problemy, ponieważ trudno jest spełnić warunki wszystkich, których one dotyczą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.