Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkimi cz. II

Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek, adiunkt Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. tematów badawczych, dorobku publikacyjnego pracowników, zakresu prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej.

Pierwszy dzień obrad odbywał się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej, dwa kolejne w salach konferencyjnych Pałacu w Łochowie.

Bloki tematyczne poszczególnych sesji były realizowane w postaci dyskusji panelowych, co stwarzało szansę na wymianę poglądów i merytoryczną dyskusję wszystkich uczestników konferencji. Ich zakres odnosił się do następujących zagadnień:

– 1. Kultura organizacyjna z trendy w ZZL.

– 2. Znaczenie kultury organizacyjnej dla praktyki zarządzania.

– 3. Efektywne przykłady zarządzania międzykulturowego.

– 4. Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim – prezentacja wyników badań.

– 5. Wyzwania wobec ZZL.

– 6. Emocjonalne aspekty ZZL.

– 7. Relacje kultury organizacyjnej a instrumentarium ZZL.

– 8. Inspiracje badawcze ZZL.

– 9. Realizowane tematy badawcze, rozwój kadry naukowej.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej Prof. dr. hab. Adama Budnikowskiego, który powitał zgromadzonych gości i oficjalnie otworzył obrady. O zabranie głosu został także poproszony Prof. dr hab. Andrzej Herman, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Następnie uczestników powitała Prof. dr hab. Marta Juchnowicz, kierownik Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego, która w swoim wystąpieniu nakreśliła główne zakresy problemowe konferencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.