Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KRYTERIA KONTROLI I OCENY KSZTAŁTOWANIA KADRY CZ. II

Przedstawione kryteria stanowią pochodną zakresu znaczeniowego i elementów składowych procesu kształtowania kadry menedżerskiej oraz celów sformułowanych dla tego obszaru zarządzania kadrami w firmach. W ostatecznym zestawieniu wymiarów wykorzystano doświadczenia wyniesione z badań empirycznych. W celu pewnego uporządkowania warto więc przypomnieć najistotniejsze konstatacje i postulaty, sformułowane w niniejszej pracy:

– kształtowanie kadry menedżerskiej jako obszar zarządzania kadrami zmierza do uformowania sprawnej kadry i zaspokojenia jej potrzeb,

– składa się ono z takich subfunkcji personalnych, jak: planowanie, dobór, rozwój kadry (ocena, doskonalenie, przemieszczanie i integrowanie) oraz jej odejście, a także kontrola funkcji,

– przedmiotem zainteresowania jest zarówno pojedynczy kierownik, jak też zespół,

– realizacja poszczególnych subfunkcji wywołuje różnorodne skutki w odniesieniu zarówno do poszczególnego kierownika, jak i do organizacji,

– celowe jest wyzyskanie w kontroli kryteriów zarówno cząstkowych, jak i syntetycznych oraz ilościowych i jakościowych,

– przedmiotem oceny i kontroli powienien być nie tylko wynik (racjonalność rzeczowa), ale również sposób dochodzenia do wyniku (racjonalność metodologiczna). Lista proponowanych kryteriów cząstkowych zestawiona jest w tab. 10.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.