Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Korzyści rekrutacji zewnętrznej

– Rekrutacja zewnętrzna ma wiele atutów, a zwłaszcza następujące:

– Łagodzi skutki braku możliwości przeprowadzenia rekrutacji wewnętrznej. Jest konieczna w sytuacji, kiedy nie ma kandydatów odpowiadających potrzebom organizacji (nie posiadają oni wymaganej wiedzy i umiejętności lub brak jest czasu na ich przygotowanie poprzez odpowiednie kształcenie) bądź kiedy liczba zatrudnionych jest niewystarczająca (nie można ich zastąpić).

– Pozwala ominąć pewne problemy psychologiczne, uniknąć konfliktów lub blokady działalności w związku z rywalizacją o niektóre stanowiska pracy. Zatrudnia się więc kogoś z zewnątrz, kto posiada również kompetencje psychologiczne do zajęcia stanowiska tam, gdzie awans wewnętrzny powodowałby więcej napięć niż przynosił korzyści.

– Stanowi sposób na częściowe odnowienie zasobów ludzkich organizacji, w znaczeniu zachowań zawodowych, wyborów o charakterze kulturalnym, technicznym i technologicznym. W tym sensie mówi się o ,,nowej krwi” dla przedsiębiorstwa. Ci, którzy przychodzą z zewnątrz mogą inicjować nowe szczególne kompetencje lub przyczyniać się do transferu nowych technologii. Wnoszą oni nowy potencjał postaw innowacyjnych ze strony innych kultur organizacji i zarządzania. Wprowadzają także nowe sposoby działania oraz informacje o tym, co się dzieje w innych przedsiębiorstwach.

Wszystko zależy od priorytetów organizacji. Silna polityka integracji pracowników w przedsiębiorstwie sprzyja rekrutacji wewnętrznej. Jej celem jest stworzenie wspólnych punktów widzenia i spójnego systemu wartości, aby osiągnąć porozumienie (zgodę, harmonię działania) na podstawie wysokiego poczucia przynależności do firmy. Polityka wzajemnego dostosowywania się między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem sprzyja szerszej zewnętrznej rekrutacji. Po to, aby uzyskać elastyczność i otwartość akceptuje się pewną różnorodność form rekrutacji.

Można również odwoływać się do mieszanych form rekrutacji. Na przykład niektóre organizacje łączą rekrutację wewnętrzną z kształceniem na zewnątrz. Inne promują swoich pracowników, ale przegrupowują ich między różnymi zakładami przedsiębiorstwa.

Rekrutacja wewnętrzna może stanowić przedmiot dwóch różnych procedur. Pierwsza polega na zaproponowaniu od razu przeniesienia lub awansu tym pracownikom, których rozwój jest pożądany. Wymaga ona poddania się logice programowania, z wykorzystaniem tabel awansowych i/lub kart ocen.

Druga metoda polega na potraktowaniu przedsiębiorstwa jako rynku pracy i zaproponowaniu zainteresowanym pracownikom stanowisk pracy. Trzeba poinformować o potrzebach, przekazując opis tych stanowisk pracy kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa w celu wywieszenia go w odpowiednich miejscach. Każdy pracownik może starać się o interesujące go stanowisko, pod warunkiem, iż posiada wymagane kompetencje.

Ten sposób rekrutacji jest bardziej otwarty od pierwszego. Pozwala on wyselekcjonować kandydatów, o których z pewnością nie pomyślano by, a także pobudza pracowników nie dostosowanych do obecnie zajmowanych stanowisk wykazujących zamiar zmiany zatrudnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.