Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Konkursowa metoda doboru

Zjawisku zmniejszania stanu liczebnego pracowników towarzyszyła znaczna wymiana kadr, zwłaszcza na stanowiskach dyrektorów przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone w odniesieniu do 114 członków dyrekcji restrukturyzowanych przedsiębiorstw wykazały, iż około 2/3 z nich objęło swoje stanowisko w ostatnich 3 latach [56]. Miała ona po części podłoże polityczne – chęć wymiany ludzi poprzedniego systemu, po części zaś merytoryczne – chęć pozyskania kadry o cechach przystających do nowych warunków. Znaczący odsetek „nowych” dyrektorów nie sprostał jednak oczekiwaniom, przeważnie z powodu niskich kwalifikacji, co wymuszało kolejne zmiany.

W tym kontekście warto jeszcze wspomnieć o konkursowej metodzie doboru. Konkurs jest obligatoryjnym – o czym już była mowa w p. 4.4 – sposobem obsadzania stanowiska dyrektora przedsiębiorstwa państwowego. Merytorycznie rzecz biorąc, może on przebiegać w sposób uproszczony, z wykorzystaniem takich technik selekcji, jak: analiza dokumentacji personalnej i wywiad z kandydatami. Może jednak mieć on również formę rozwiniętą, a więc być przeprowadzony w sposób zbliżony do metody assessment center. Ten drugi wariant wymaga z reguły udziału rzeczoznawców spoza organizacji. Problem polega m.in. na tym, iż komisja przeprowadzająca konkurs nie ma obowiązku podzielać opinii rzeczoznawców, organ zaś uprawniony do powołania dyrektora – przeważnie rada pracownicza – nie musi przystać na propozycję obsady ze strony komisji. Oceniając omawiany sposób doboru, można stwierdzić, iż do roku 1989 r. stanowił on już pewien postęp w stosunku do okresów poprzednich (kiedy to dyrektorów „przynoszono w teczce”), jakkolwiek nie został jeszcze wyeliminowany wpływ czynników ideologicz- no-politycznych. W ostatnich zaś latach był sposobem, który. nie mógł każdorazowo zapewnić właściwego doboru, z uwagi na brak odpowiednich kandydatów oraz – w pewnej liczbie przypadków – lansowanie „swoich”. Niemniej, powtórzmy: tam, gdzie procedura konkursowa odbywała się zgodnie z „regułami sztuki”, dobór miał bardziej zobiektywizowany charakter.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.