Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Koncepcja równowagi w pracy

Wiele z tych zagadnień omówiliśmy już poprzednio. W tym miejscu skupimy się na ich oddziaływaniu na zakres (pole) możliwości kierowania. Pracownicy w procesie pracy znajdują się w centrum pola oddziaływania różnych sił, z których część ma charakter aktywizujący, inne sprzyjają bierności, zahamowaniom lub utracie motywacji. Aktywność każdego człowieka jest wynikiem oddziaływania sił, które ukierunkowują jego praktyczne działanie. Powinno się więc rozwijać te, które pobudzają do zaangażowania zawodowego, i redukować te, które skłaniają do postaw negatywnych. Niezbędna jest znajomość kilku następujących zasad:

Trzeba dobrze zrozumieć rzeczywiste przyczyny zachowania się pracowników (np. zwiększenie odpowiedzialności za pracę często powoduje wzrost korzyści, ale przyczynia się do większego zmęczenia i może obniżyć jakość stosunków z innymi).

Lepiej jest zmniejszyć opór niż zwiększyć aktywność (np. obniżać raczej ryzyko wypadku niż zwiększać wypłaty odszkodowań z tego tytułu): równowaga, jaka z tego wynika jest mniej konfliktogenna.

Należy dążyć do równowagi w długim okresie (np. nie akcentować stresu, nie podkreślać stale pilności wykonania pracy: mimo, iż każdy stres jest stymulujący, to jednak wywołuje także skutki przeciwne). Trzeba pamiętać, że pracownicy wywierają wpływ na pole sił poprzez sposób zachowania się i kierowania swoimi sprawami zawodowymi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.