Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KOMUNIKOWANIE SIĘ

Komunikowanie się można zdefiniować jako przesyłanie sygnałów o zawartości emocjonalnej lub intelektualnej. Komunikowanie się nabrało dużego znaczenia w nowej sytuacji, która powstała w wyniku wzrastającej jawności działań związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością. W poprzednich okresach technokratyczne kierownictwa przedsiębiorstw wykazywały tendencję do utrzymywania w jak największej tajemnicy swych celów, misji i planów rozwojowych. Obecnie mamy sytuację odwrotną, jesteśmy świadkami działań prowadzonych z jawnością, która czasami wydaje się posuwać zbyt daleko.

Istotność komunikowania się dla rozwoju działalności gospodarczej wynika z dwóch powodów: Po pierwsze, przywódcy gromadzą informację dzięki komunikowaniu się z otoczeniem i ze swą własną organizacją. Zaskakująco często pomysły na efektywny rozwój działalności gospodarczej muszą być znalezione wewnątrz samej organizacji.

Po drugie, komunikowanie się jest być może najbardziej skutecznym narzędziem pozwalającym osiągnąć wysoką sprawność opracowywanych strategii. Termin komunikowanie się oznacza, że przepływ informacji jest dwukierunkowy. Jedna strona otrzymuje wiadomość i odpowiada na nią albo natychmiast, albo z pewnym opóźnieniem. Poniżej przedstawiono model komunikowania się skonstruowany przez firmę doradczą działającą w dziedzinie łączności.

Dwa czynniki odgrywają zasadniczą rolę w przekazywaniu na zewnątrz organizacji wiadomości o znaczeniu strategicznym, które są opracowywane przez najwyższy szczebel zarządzania. Są to:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.