Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Komunikacja w dziale marketingu

Dokładność przekazywanej informacji jest równie nie docenianą wartością, jak i częstotliwość jej przekazywania. Potrzeba uzyskania bardzo dokładnej informacji jest w wielu przypadkach zupełnie nieuzasadnionym mitem. Należy zawsze zadać sobie pytanie, czy dodatkowy koszt wymagający zdobycia dokładniejszej informacji jest rzeczywiście opłacalny. Trzeba jednak podkreślić, iż dokładność informacji jest zarówno funkcją momentu, jak i funkcją kosztu jej pozyskania. Znaczy to, że dla podjęcia skutecznej decyzji często cenniejsze jest odpowiednio wczesne dysponowanie nawet mniej precyzyjnymi danymi aniżeli zbyt późne zdobycie bardzo szczegółowych informacji.

Sekret dobrego i skutecznego komunikowania się między członkami zespołu marketingowego polega na przekazywaniu informacji ad hoc, osobom ad hoc, w momencie ad hoc, tak aby mogły one podjąć decyzje najlepsze z możliwych, pozwalające osiągać kluczowe dla firmy cele.

Aby komunikowanie się działu marketingu z przedstawicielami innych działów przebiegało rzeczywiście skutecznie, należy dokładnie rozpoznać zarówno potrzeby, jak i możliwości tych działów w zakresie odbierania i przekazywania określonych informacji.

Metodami ułatwiającymi lepsze pojmowanie przez dział marketingu natury zadań wykonywanych przez inne działy są różne formy wspólnych szkoleń, krótkookresowe staże odbywane w innych komórkach w celu zapoznania się z ich specyfiką (np. praca przez 4 tygodnie pracowników z działu marketingu w charakterze sprzedawców), dyskusje problemowe w ramach okresowych spotkań poszczególnych działów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.