Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Komunikacja w dziale marketingu cz. II

Dobre formy komunikowania się z innymi działami nie oznaczają braku kontrowersji na temat rozmaitych problemów. Różnice zdań są czymś naturalnym. Występujące różnice nie wynikają już jednak z niemożności zrozumienia punktu widzenia pracowników innego działu, np. działu produkcji, sprzedaży, finansów. Przykładem może być występująca często nieumiejętność porozumiewania się działu marketingu z działem finansowym. Kierownik lub dyrektor działu marketingu niejednokrotnie się skarży, że nie dysponuje odpowiednio wcześnie informacją potrzebną mu do kształtowania polityki cenowej. Dyrekcje działów marketingu oraz sprzedaży mają natomiast często wrażenie, że dział finansowy nie rozumie lub nie chce zrozumieć problemów, z którymi spotykają się oba te działy w kontaktach z klientami. To negatywne wrażenie wynika także często z przekonania, iż pracownicy działu finansowego interesują się wyłącznie własnymi sprawami. Z kolei pracownicy działu finansowego wyrażają opinię, że dyrekcja marketingu wymaga od nich dostarczenia zbyt szybko oraz zbyt wielu informacji finansowych, co zakłóca pracę w ich dziale, a tymczasem dane przekazywane do działu marketingu nie stanowią później podstawy do podejmowania różnych decyzji marketingowych, a zwłaszcza nie służą założeniom polityki cenowej.

W celu poprawienia sposobów i form komunikowania się należy organizować specjalne szkolenia pracowników działów marketingu i finansów. Wtedy będzie można wyjaśnić istotę funkcjonowania działu finansów pracownikom działu marketingu i vice versa.

Na szkoleniach można, przykładowo, prezentować różne metody ustalania cen. Pozwoli to zrozumieć prawdziwe zależności zachodzące pomiędzy oczekiwaniami działu marketingu oraz danymi zbieranymi przez dział finansowy. Nieznajomość specyfiki problemów finansowych często sprawia, iż pracownicy działu marketingu stawiają niewłaściwe pytania, ponieważ interesujące ich dane mogliby bez trudu uzyskać z dostępnych już w przedsiębiorstwie źródeł informacji finansowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.