Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Komplikowanie się procesów zarządzania

Nie ma zgody co do tego, jakie konkretne cechy i z jakim natężeniem (udziałem) składają się na obraz kierownika uniwersalnego. Należy więc raczej pytać o właściwości kierownika usytuowanego na konkretnym stanowisku i działającego w określonych warunkach. Niemniej można się zgodzić, iż pewna część cech, zwłaszcza dotyczących wiedzy i umiejętności, poddaje się kształtowaniu łatwiej, inne z kolei, zwłaszcza cechy osobowiściowe – trudniej. Stąd też zasadne jest stwierdzenie, iż zarządzanie jest po części nauką, po części zaś sztuką.

Komplikowanie się procesów zarządzania i funkcjonowania organizacji gospodarczych, a także dążenie do specjalizacji znajdują swoje odzwierciedlenie w pracy i sytuacji zawodowej kierownika. Świadczy o tym wspomniane już zjawisko profesjonalizacji, tj. powstawania zawodu menedżera. Nawet w naszych polskich warunkach można zauważyć występowanie tego zjawiska.

Praca menedżera posiada zasadniczo podstawowe atrybuty zawodu, tzn. charakteryzuje się swoistymi własnościami, jeśli chodzi o wykonywanie czynności (podejmowanie decyzji kierowniczych), opiera się na określonej wiedzy i umiejętnościach, które wymagają odpowiedniego przygotowania teoretycznego i doświadczenia, jest podstawą, a częstokroć jedynym źródłem utrzymania. Do tego należałoby dodać wysoki stopień identyfikowania się kadry kierowniczej jako odrębnej grupy społecznej (podobieństwo celów, wzorów zachowań, wartości społecznych).

Istnieje też wiele zewnętrznych symptomów omawianego zjawiska, m.in. powstawanie szkół menedżerskich, stowarzyszeń i klubów dyrektora, nowe sposoby zachowania się, a nawet etykieta menedżera. Można oczekiwać, że zjawisko profesjonalizacji pracy kierowniczej będzie się pogłębiać, w następstwie czego dojdzie niebawem do usankcjonowania zawodu kierownika w naszym kraju. Będzie to miało pozytywny niewątpliwie wpływ na uregulowanie statusu kierownika, a także na przygotowanie, doskonalenie i dobór kadr kierowniczych oraz motywacyjne oddziaływanie na potencjalnych i aktualnych kierowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.