Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KIEROWANIE FUNDUSZEM PŁAC

Istotą tego procesu jest kontrolowanie funduszu płac, którego zmiany i struktura mają znaczenie strategiczne. Funduszem płac określa się sumę wynagrodzeń, obciążeń socjalnych, wydatków związanych z wymianą personelu i płac pośrednich. Jest on elementem równowagi finansowej, ponieważ ma poważny udział w ogólnych kosztach przedsiębiorstwa (od 20 do 80%). Odgrywa on również istotną rolę w równowadze społecznej ze względu na skutki w dziedzinie polityki płacowej.

Fundusz płac charakteryzuje się pewną inercją. Z roku na rok przenosi konsekwencje proponowanych pracownikom podwyżek. Premie związane ze stażem pracy, zmianami wskaźników i innymi czynnikami wzrostu płac rodzą trwałe skutki. Efektem przeniesienia określa się wskaźnik wzrostu funduszu w roku JV+1W stosunku do roku poprzedniego N. W celu ograniczenia efektu przeniesienia i zwiększenia elastyczności polityki płac można oferować premie, gratyfikacje nadzwyczajne i różne wynagrodzenia celowe, a także rozwijać udział pracowników w zyskach przedsiębiorstwa lub zainteresowanie akcjonariatem. W przeciwieństwie do zmian płac sposoby te nie powodują comiesięcznej konieczności ich ponawiania.

Fundusz płac może być zmniejszony poprzez obniżenie liczby zatrudnionych lub poprzez odmłodzenie personelu. Kiedy pracowników odchodzących na emerytury, na ogół wysoko wynagradzanych zastępują młodzi ludzie, którzy otrzymują płace dla pracowników początkujących, to powstaje różnica wynagrodzeń na korzyść przedsiębiorstwa. Coroczne zmiany ogólnego funduszu płac następują poprzez:

– zmianę poziomu aktywności (godziny nadliczbowe, zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu pracy itp.):

– zmianę liczby zatrudnionych (personel przychodzący i odchodzący) lub struktury zatrudnienia (ponowne zespołowe ustalenie potrzeb w zakresie zatrudnienia, zróżnicowanie statusu zatrudnionych, efekt odmłodzenia):

– zmianę wysokości wynagrodzenia: wzrost ogólny lub w wybranych kategoriach zatrudnionych, środki indywidualne (wzrost stopniowy lub według zasług: wychodzenie z aktywności zawodowej lub uwzględnianie stażu pracy: techniczny charakter pracy lub wyższe kwalifikacje).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.