Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KIEROWANIE ASPEKTAMI SPOŁECZNYMI ZMIAN

Każda zmiana prowadzi do przekształceń działalności zawodowej. Dotyka ona technologii, warunków i sposobów działalności operacyjnej oraz funkcjonowania procesów pracy. Ale wpływa także, chociaż w sposób mniej wyraźny, na system społeczny, w którym żyją ludzie.

Pracownicy, którzy także muszą się zmieniać, są bardzo wrażliwi na przyzwyczajenia nabyte w grupach, do których należą. Trzeba im pomóc w tych przekształceniach, nie raniąc ich, ani nie usiłując ich destabilizować. Należy zatem dokładać starań, aby mogli oni zostać włączeni w satysfakcjonujące ich sieci powiązań zawodowych, wskazywać i pomagać zdobyć nowe kompetencje, uwzględniając cechy i wartości grup, w których pracowali (zasady funkcjonowania, uznawane wartości, zwyczaje, stosunki międzyludzkie, style kierowania przełożonych). Ktoś, kto przez dziesięć lat miał do czynienia z szefem autokratą nie będzie podejmował inicjatywy tylko dlatego, że znalazł się w zespole, w którym stosowany jest partycypacyjny styl kierowania. Zresztą, czy ktoś pyta go o zdanie? Bardzo ważne jest też nauczanie uczestników zmian nowych sposobów rozumowania, nowych sposobów dyskutowania z innymi lub angażowania się w działanie.

Czynniki ułatwiające zmiany. Zmiany powinny być wzmacniane czynnikami politycznymi, technicznymi i społecznymi i koordynowane przez szefa projektu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.