Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

JAKOŚĆ CZ. II

W metodologii WSMZ pomiaru jakości dokonuje się z uwzględnieniem zarówno zmiennych dotyczących wyrobu, jak i zmiennych związanych z obsługą. Każdej zmiennej przyporządkowuje się skalę punktową, przy użyciu której określa się istotność tej zmiennej z punktu widzenia jakości postrzeganej przez klientów. Następnie dokonuje się porównania danego produktu z wyrobami trzech firm będących najpoważniejszymi konkurentami, stosując tę samą skalę punktową. Na tej podstawie można określić formułę opisującą względną jakość badanego wyrobu. W prowadzonych rozważaniach słowo względny odnosi się do porównania jakości wyrobu produkowanego przez analizowane przedsiębiorstwo z jakością produktów wytwarzanych przez głównych konkurentów.

Ocena jakości dokonywana przez dostawcę wykazuje zawsze tendencję do przeceniania ważności zmiennych odnoszących się do wyrobu, innymi słowy związanych z jego funkcjonalnością. Z drugiej strony należy podkreślić, że klienci zwracają większą uwagę na zmienne odnoszące się do obsługi aniżeli czynią to ludzie pozostający w strukturach organizacyjnych dostawców.

Wniosek ten oznacza, że nieodłączną cechą wszystkich organizacji jest dokonywanie błędnej oceny istotności zmiennych wiążących się z jakością postrzeganą przez klientów, przecenianie ważności zmiennych dotyczących wyrobu i niedocenianie zmiennych związanych z obsługą.

Istotność terminu jakość została w pewnycm stopniu nadwątlona ze względu na powszechność stosowania. W rzeczywistości określenie wysoka jakość nie zawsze jest równoznaczne z prostotą projektu i wysokimi walorami eksploatacyjnymi. Klient odnosi wartość do ceny: dlatego jest sprawą istotną dokonanie podziału rynku na rynki cząstkowe, to znaczy wyodrębnienie zbiorowości klientów mających podobne kryteria oceny wartości. Przykładowo można podać, że związek między jakością i ceną dla uczestników wycieczek zbiorowych i ludzi podróżujących w interesach nie ma tego samego charakteru.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.