Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Istota konfliktów

Konflikty – mimo, iż często wynikają z przyczyn zewnętrznych, w istocie są odbiciem napięć wewnętrznych ludzi. Organizacje mogą wykorzystywać te trudności wewnętrzne do neutralizowania działań lub roszczeń. Na przykład można oddziaływać na potrzebę bezpieczeństwa jednostki tak, aby zechciała zaakceptować pewne zadania, których wołałaby nie podejmować, można posługiwać się potrzebą uznania („jest Pani znakomitą asystentką”), aby zechciała ona pracować poza obowiązkowymi godzinami pracy. W sposób ogólny można stwierdzić, że konflikty intropsychiczne sytuują się pomiędzy:

– potrzebami lub sprzecznymi pragnieniami („zarabiać dużo”, „mieć wiele czasu wolnego” itp.):

– silnym popędem (na przykład : „mam ochotę wyładować swą złość”), analizą rzeczywistości („w tym miejscu lepiej być posłusznym”) i normami społecznymi („dobrze jest się kontrolować”).

Dobry kierownik powinien uwzględniać te elementy, nie po to, aby manipulować swoimi partnerami, ale żeby lepiej zrozumieć, czego oni chcą lub oczekują, co kryje się poza słowami, które wypowiadają. Wielu pracowników potrzebuje pomocy w wyrażeniu tego, czego naprawdę sobie życzą.

Inne konflikty mają charakter interpersonalny. Aby nimi kierować, trzeba sprawdzić, czy chodzi o:

– nieporozumienie lub błąd w interpretacji: w tym przypadku można pomóc protagonistom wyjaśnić ich stanowiska i przywrócić normalne stosunki między nimi:

– sprzeczność rzeczywistą w stosunku do rozbieżnych interesów: w tej sytuacji staje się przed dwoma możliwościami: bądź partnerzy będą dążyć do realizacji sprzecznych celów lub bronić sprzecznych wartości (jest to na przykład tradycyjny konflikt między kierownikami i pracownikami dotyczący wysokości płac), albo też będą dążyć do realizacji tego samego celu, ale rywalizując między sobą (jest to na przykład przypadek dwóch pracowników, którzy konkurują o to samo stanowisko).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.