Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Gospodarka planowa

– Dobrodziejstwa gospodarki planowej można ująć w sposób następujący:

– 1. Produkcja może być zaplanowana w sposób idealny. Wielkość produkcji jest określona przez proces produkcyjny, nie musi być dopasowana do popytu. Dzięki temu produkcja może być w wysokim stopniu zracjonalizowana.

– 2. Koszty transakcyjne są istotnie niższe. Eliminując transakcje rynkowe, mamy do przeprowadzenia jedynie transakcje wewnętrzne. Dzięki temu ograniczeniu można zawierać długoterminowe porozumienia, które pozwalają wyeliminować pochłaniające czas negocjacje niezbędne przy transakcjach rynkowych.

– 3. W kombinatach i organizacjach o podobnej strukturze łańcuch integracji pionowej może być zachowany w stanie nienaruszonym – od ziarna zboża do bochenka chleba – przy minimalnych nakładach na proces sprzedaży i przewozy towarów.

– 4. Usprawnienie produkcji można doprowadzić do stanu doskonałości, co pozwala w pełni wykorzystać korzyści płynące z zastosowania krzywej uczenia się. Długie serie produkcyjne stają się możliwe, dając w efekcie korzyści skali we wszystkich sferach działalności.

– 5. Korzyści osiąga się nie tylko w sferze produkcji, lecz także w sferze rozwoju. Nie występuje bowiem konieczność opracowywania rozlicznych wariantów. Wystarczy kilka modeli, które umożliwią wykorzystanie aparatu produkcyjnego w sposób racjonalny oraz pozwolą wyeliminować powielanie kosztów rozwoju.

– 6. Można uniknąć olbrzymiej nadwyżki mocy przerobowych, które są typowe dla sieci dystrybucji w gospodarkach rynkowych. Obliczono, że nadwyżka mocy przerobowych w handlu detalicznym jest rzędu 400 – 500%. W gospodarce planowej taka krańcowa rozrzutność nie ma racji bytu.

– 7. Droga gospodarki planowej do uzyskania wysokiej wydajności polega na krańcowo racjonalnym zarządzaniu produkcją, której celem jest wytworzenie produktów przy niskich kosztach. Jakość wyrobu i wartość, którą ma on dla użytkownika, nie są czynnikami sterującymi, nie uważa się też ich za istotne. Zasadniczą sprawą jest zaspokojenie potrzeb ludzi w zakresie podstawowych wyrobów i usług o dobrym standardzie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.