Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Funkcje pełnione przez dział marketingu cz. II

Pierwsza formula polega na stworzeniu w ramach dyrekcji marketingu komórki badania rynku. Komórka będzie odgrywać stosunkowo ważną rolę i sprawować różnorodne funkcje:

– doradztwo w zakresie badań rynkowych dla kierownictwa działu marketingu, a w szczególności dla szefów produktów (będzie o nich mowa w dalszej części książki),

– utrzymywanie kontaktów z panelami przedsiębiorstw, z którymi firma jest powiązana,

– realizowanie niektórych badań ankietowych bezpośrednio przez własny zespół ankieterów lub prowadzenie badań za pośrednictwem instytucji działających w terenie,

– opracowywanie wyników badań własnych, interpretacja wyników ankiet zlecanych wykonawcom zewnętrznym,

– wykonywanie badań prognostycznych, analizowanie segmentacji rynku, opracowywanie modeli zachowań rynkowych,

– opracowywanie oraz wykorzystywanie bazy danych.

Taka forma badania rynku gwarantuje wyższy poziom jakościowy, zarówno prac koncepcyjnych, jak i sposobu przeprowadzania badań. Równocześnie jednak wymaga to ponoszenia przez firmę dużych kosztów stałych, co może prowadzić do swoistej „inflacji” działalności badawczej. Dla personelu, zatrudnionego w komórce badania rynku, właśnie badania stanowią rację bytu i uzasadniają wobec kierownictwa celowość utrzymania ich etatów. Stąd też realne zagrożenie w postaci podejmowania różnego rodzaju działań pozornych.

Druga formula jest całkowicie odmienna. Dział marketingu rezygnuje w niej z prowadzenia samodzielnych badań rynkowych. Pracownicy operacyjni działu, zwłaszcza szefowie produktów, powierzają realizację badań wykonawcom zewnętrznym. Wnioski z badań wyciągają sami opierając się na dostarczonych im wynikach. Jest to formuła najbardziej ekonomiczna z punktu widzenia kosztów stałych. Ponadto stymuluje ona kierowników marketingu do prac badawczych, co niewątpliwie pozwala im stopniowo osiągnąć wyższy poziom umiejętności praktycznych w tej dziedzinie. Z drugiej jednak strony, kierownicy do spraw marketingu, którzy nie są przecież z reguły specjalistami od prowadzenia badań, nie zawsze są w stanie wyciągnąć z nich odpowiednie korzyści.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.