Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Formuła zarządzania kadrami

Syntetycznym wyrazem takiego ładu powinna być nowa formuła zarządzania kadrami, cechująca się m.in.:

– 1) nastawieniem na przyszłość (proaktywność), tj. antycypacją przyszłych zjawisk i trendów, nakreśleniem pewnej perspektywy, wyrażającej się w strategii personalnej, powiązaniem jej ze strategią firmy,

– 2) systemowym podejściem, tj. ujęciem i powiązaniem wzajemnym wszystkich podstawowych elementów, a więc np. także obszaru motywowania i sfery stosunków przemysłowych,

– 3) profesjonalnym przygotowaniem kierownictwa i służb personalnych – szczególnie pilnym zadaniem jest wykształcenie menedżerów personalnych,

– 4) traktowaniem funkcji personalnej jako obszaru zarządzania o pewnej specyfice, a więc nastawieniem na osiąganie celów organizacji, i podmiotowym podejściem do ludzi, kojarzeniem interesów obu stron – ważna rola w tym zakresie przypadnie zapewne partycypacji pracowników w zarządzaniu kadrami i wiązaniu programów kadrowych z konkretnymi osobami,

– 5) podniesieniem poziomu zorganizowania funkcji personalnej przez wspomaganie decyzji i procesów kadrowych stosownymi narzędziami i technikami organizatorskimi oraz systemem informacji kadrowej.

Wydaje się, iż w tym ważnym dziele kształtowania kadr jest nieodzowne wsparcie ze strony podmiotów otoczenia, w szczególności Państwa. Chodzi tu zwłaszcza o prowadzenie właściwej polityki edukacyjnej za pomocą odpowiednich norm prawnych, czynników ekonomicznych, zmian struktury szkolnictwa, programów przygotowania młodych adeptów zarządzania. Jednym z elementów instytucjonalnych może być np. utworzenie centralnego ośrodka metodycznego dla kadry wykładowców czy menedżerów wysokiego szczebla. Należy więc, ogólnie biorąc, nadać pewien kierunek działania, stworzyć odpowiednie warunki i kontrolować jego przebieg w zakresie przygotowania i doskonalenia kadr. Pozostawienie tych spraw „niewidzialnej ręce rynku” może okazać się zbyt kosztowne.

W samych organizacjach podstawowym warunkiem przeprowadzenia zmian systemu kadrowego jest bezpośrednie zaangażowanie naczelnego kierownictwa firmy. Chodzi więc o to, aby nie tylko głosić, że „człowiek jest najwyższą wartością”, ale w to wierzyć, a co ważniejsze – próbować wcielać tę ideę w praktyce organizacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.