Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Etapy opracowywania globalnej polityki komunikacji przedsiębiorstwa

Pojęcie globalnej polityki komunikacji przedsiębiorstwa zawiera w sobie dwa poziomy komunikacji – poziom komunikacji zewnętrznej firmy z jej otoczeniem, który bywa często utożsamiany z pojęciem komunikacji marketingowej oraz poziom komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, który utożsamiany bywa z komunikacją korporacyjną. Z punktu widzenia całościowej polityki komunikacyjnej firmy konieczne jest powiązanie obydwu rodzajów komunikacji w jedną, spójną strategię. W tym celu przeprowadza się audyt komunikacyjny firmy, który polega na dokonaniu diagnozy stron obydwu poziomów komunikacyjnych. Audyt ten obejmuje trzy etapy działań.

Zdefiniowanie globalnej polityki komunikacji przedsiębiorstwa (audyt komunikacyjny). Celem audytu jest określenie aktualnego stanu działań komunikacyjnych przedsiębiorstwa w odniesieniu do dwu rodzajów komunikacji – marketingowej i korporacyjnej. Audyt ten obejmuje diagnostyka czterech systemów.

– 1. System identyfikacji wizualnej i dźwiękowej przedsiębiorstwa – cel: „być rozpoznawanym, aby być znanym”. System ten składa się z narzędzi, które mają ułatwić rozpoznanie przedsiębiorstwa na rynku oraz jego produktów w formie: nazwy firmy, nazw marek, logo przedsiębiorstwa, linii graficznej i kolorystycznej unifikującej wszystkie materialne środki, jakie posiada przedsiębiorstwo.

– 2. System komunikacji handlowej – cel: „komunikować się, aby sprzedawać”. Obejmuje wszystkie narzędzia komunikacji marketingowej w odniesieniu do promocji produktów i marek oraz zwiększania ich sprzedaży, tj. reklamę, promocję sprzedaży, marketing bezpośredni, sprzedaż osobistą. Działania te ułożone są na osi: świadomość istnienia produktu/marki – renoma – pozytywny obraz – wzrost sprzedaży.

– 3. System komunikacji ze środowiskiem działania firmy – cel: „komunikować się, aby wypracowywać wspólną kulturę wartości oraz celów”. Działania podejmowane w ramach tego systemu koncentrują się na tworzeniu atmosfery porozumienia, współpracy, współdziałania i przynależności z jednej strony wśród pracowników danego przedsiębiorstwa (komunikacja wewnętrzna), zaś z drugiej strony między przedsiębiorstwem a jego partnerami handlowymi, tj. dostawcami, dystrybutorami, agencjami promocyjnymi i konsultingowymi itp. oraz instytucjami jego najbliższego otoczenia, do których należą np. władze administracji lokalnej, banki, urzędy zatrudnienia itp. (komunikacja zewnętrzna).

– 4. System monitorowania oraz kontroli działań – cel: „otrzymywanie na bieżąco informacji na temat rezultatów podejmowanych działań i przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom podjętych decyzji”.

W ramach tego systemu przedsiębiorstwo będzie uważnie obserwowało rynki, na jakich sprzedaje swoje produkty/usługi, zmiany technologiczne oraz zachowania konkurentów, prowadząc np. systematyczne badania rynkowe oraz mierząc efekty swoich działań komunikacyjnych w odniesieniu do swoich głównych klientów.

Rezultatem audytu ma być przygotowanie zestawienia wszystkich podstawowych problemów komunikacyjnych, jakie ma w danym momencie przedsiębiorstwo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.