Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Elementy strategiczne a kierowanie ludźmi

Kierowanie zasobami ludzkimi jest dziedziną działalności, która dotyczy wszystkich pracowników, jednocześnie jako partnerów (aktorów tego procesu) i osób kierowanych:

– część procesu kierowania ludźmi należy do kierownictwa naczelnego i pozostałej kadry kierowniczej organizacji:

– inna część tego procesu związana jest z pracownikami (na przykład negocjowanie umowy o pracę, żądanie zmian warunków pracy, aktywne uczestnictwo w kierowaniu przebiegiem swojej kariery zawodowej):

– jeszcze inna jest kontrolowana lub realizowana przez przedstawicieli społecznych personelu: nie rozwijamy tego aspektu sprawy, ale nie należy zapominać o pośrednim udziale rady przedsiębiorstwa lub związków zawodowych w opracowywaniu zasad kierowania ani też o ich znaczeniu w tworzeniu właściwego klimatu społecznego i stosunku do zmian organizacyjnych czy w kształtowaniu i realizacji działalności społecznej:

– w końcu pewna ich część jest realizowana przez funkcję ds. personalnych (służbę ds. pracowniczych) w organizacji, której rola, misja i zadania zostaną bliżej wyjaśnione w rozdziale IV.

Elementy strategiczne łączą się z polityką organizacji w stosunku do pracowników i sposobem realizacji funkcji społecznych uwzględniających jej cele ogólne. Elementy operacyjne są to metody, jakimi posługuje się organizacja w celu pozyskania, utrzymania i rozwoju zasobów ludzkich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.