Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

ELEMENTY SKŁADOWE WYNAGRADZANIA

Wskazujemy tutaj tylko elementy pieniężne, które mogą wchodzić w skład wynagradzania. Są to:

– Płaca podstawowa (jest ona obliczana na podstawie klasyfikacji stanowisk organizacyjnych i bierze pod uwagę wymaganą wiedzę i umiejętności).

– Rozpiętość płac („widełki”) wyrażająca dopuszczalne zmiany płacy podstawowej (pozwała ona przewidywać zmiany na stanowisku pracy: doświadczenie, staż pracy lub potencjalne możliwości pracownika, i wynagradzać za włożoną pracę, co oznacza podnoszenie płacy w zależności od osiągniętych wyników).

– Premie związane ze stanowiskiem pracy lub specjalnymi kryteriami (większość z nich kompensuje pewne niedogodności zawodowe lub koszty, na przykład premie za szkodliwe warunki pracy, koszty przemieszczania się, odzież robocza: niektóre z nich podkreślają znaczenie obowiązkowości i pilności w pracy, inne związane są ze zwyczajami umownymi, takimi na przykład, jak trzynasta płaca miesięczna).

– Indywidualne premie za realizację celów (są one przyznawane pracownikom, którzy realizują ustalone cele, na ogół w ramach dyskusji z przełożonymi).

– Premie zespołowe lub udział w zysku (rekompensują one wysiłek zbiorowy lub fakt, że poszczególne części przedsiębiorstwa właściwie wykonały swoje zadania).

– Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, korzyści w naturze, świadczenia socjalne (będzie o tym mowa dalej).

– Dystrybucja akcji przedsiębiorstwa lub prawa do ich zakupu według preferencyjnych cen (akcjonariat motywuje do większego zaangażowania i identyfikowania się pracowników z przedsiębiorstwem).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.