Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Element emocjonalny u pracownika

Zaangażowanie, będące szczególną postawą pracownika, zawiera silny element emocjonalny. Dlatego też w kilku tekstach analizowany jest jego wymiar psychologiczny. Magdalena Łużniak-Piecha charakteryzuje oddziaływanie relacji między pracodawcą i pracobiorcą, a także subiektywnego postrzegania przez pracownika wsparcia jakiego udziela mu organizacja. Beata Mazurek- Kucharska zwraca uwagę na związek zaangażowania z odczuwaną satysfakcją z pracy. Wskazuje także na przyczyny pojawiania się braku satysfakcji oraz syndromu wypalenia zawodowego. Agnieszka Wojtczuk-Turek, na podstawie badania opinii kadry menedżerskiej, identyfikuje cechy osobowości, postawy i potrzeby pracowników, które mają istotne znaczenie dla poziomu zaangażowania. Sylwetka zaangażowanego pracownika oraz czynniki determinujące zaangażowanie były także przedmiotem eksploracji empirycznej w artykule Eweliny Rypiny. Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych przez Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w 2009 roku, Autorka podejmuje próbę diagnozy zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Wyrażam nadzieję, że niniejszy zbiór tekstów będzie stanowił inspirację do kontynuowania badań, poświęconych poziomowi oraz czynnikom wpływającym na zaangażowanie pracowników w polskich realiach. Analiza rodzimej literatury przedmiotu oraz pola badawczego upoważniają do wniosku, że zagadnienie to jest w Polsce słabo rozpoznane, na tle dostępnych źródeł światowych. Szczególnie zwraca uwagę brak pogłębionej wiedzy empirycznej na temat związków zaangażowania pracowników z efektywnością organizacji. Analiza tych zależności oraz poszukiwanie ich determinant wyznaczają niewątpliwie oryginalny kierunek badań naukowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.