Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Elastyczność cenowa

Jeżeli procentowa zmiana wielkości popytu jest mniejsza niż procentowa zmiana ceny, to elastyczność jest mniejsza od jedności. Mówimy wtedy, że popyt jest nieelastyczny. Jeżeli procentowa zmiana wielkości popytu jest większa niż procentowa zmiana ceny, to elastyczność jest większa od jedności. Mówimy wtedy, że popyt jest elastyczny. Zazwyczaj stopień elastyczności nie jest taki sam wzdłuż całej krzywej popytu.

Elastyczność cenowa popytu stanowi zasadniczy czynnik przy ustalaniu polityki cenowej przedsiębiorstwa, ponieważ wielkość produkcji pomnożona przez cenę określa całkowity zarobek brutto sprzedającego. Jeżeli popyt jest elastyczny, to całkowity zarobek wzrasta przy obniżce cen: natomiast zwiększenie ceny zmniejsza całkowity zarobek. Przeciwnie, jeżeli popyt jest nieelastyczny, to całkowity zarobek wzrasta i spada wraz z cenami.

Omawiana zależność, stanowiąca podstawę wnioskowania ekonomicznego wykorzystywanego w teorii cen, staje się bardzo ważna w powiązaniu z decyzjami dotyczącymi strategii działalności gospodarczej. Pewne pionierskie prace z zakresu elastyczności cenowej wykonano w przemyśle lotniczym. W wyniku tych prac uzyskano obniżkę cen, która doprowadziła do ponownego wzrostu liczby pasażerów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.