Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Efektywne wykorzystywanie zasobów

Popyt mógł być więc przyjmowany za rzecz oczywistą. Po kataklizmach, które wydarzyły się w połowie lat siedemdziesiątych, pod naporem bieżącej sytuacji uznano, że rozwój korporacji ma uwzględniać dodatkowy wymiar pionowy , to znaczy zmienną określającą wartość. W taki właśnie sposób pojęcie rozwój przedsiębiorstwa zostało rozszerzone, obejmując holistyczny punkt widzenia rozumiany w tym sensie, że wszystkie aspekty kierowania przedsiębiorstwem muszą być wzięte pod uwagę przy określaniu zadań związanych z realizacją strategii. Przedstawienie wartości w postaci wykresu powinno uwzględniać zagadnienia związane z tworzeniem wartości zarówno tych namacalnych, dających się kwantyfikować, jak i innych o trudno uchwytnym charakterze: motywacji do ich osiągnięcia nie można wyjaśnić na ściśle racjonalnym gruncie.

Te trudno uchwytne elementy występują we wszystkich sytuacjach związanych z kupnem. Pojawiają się nawet w pozornie racjonalnych decyzjach dotyczących zakupów podejmowanych w sferze działalności przemysłowej.

Należy się jednak liczyć z wystąpieniem trudności. Tworzenie wartości wchodzi często w konflikt z wymaganiem efektywnego wykorzystania zasobów. Długie serie produkcyjne i niskie koszty jednostkowe stanowią często racjonalny sposób wykorzystania wyposażenia kapitałowego, materiałów, siły roboczej. Redukują one jednak wartość wyrobu postrzeganą przez klienta. Z punktu widzenia linii lotniczych duże samoloty są korzystniejsze, bowiem są tańsze w eksploatacji z uwagi na czynnik pasażero-kilometrów. Jednakże z punktu widzenia podróżnego mają one wady. Liczba lotów jest mniejsza, a odstępy między nimi większe.

Samochód produkowany w sposób masowy ze standardowym silnikiem, gamą kolorów itp. jest tani w produkcji, ale brak zróżnicowania powoduje zmniejszenie jego wartości w oczach kierowców. Podobne konflikty występują w wielu innych gałęziach przemysłu. Zasadniczym elementem umiejętności prowadzenia interesów jest utrzymywanie w równowadze spraw zarówno związanych z efektywnym wykorzystaniem zasobów, jak i dotyczących wartości postrzeganych przez klienta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.