Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Dostawcy w firmie

Coraz wyraźniejszy staje się trend wśród przedsiębiorstw do tworzenia bardzo ścisłych więzi ze swoimi dostawcami. Generalnie firmy starają się ograniczać liczbę swoich dostawców, ale z drugiej strony muszą oni podnosić jakość dostarczanych surowców, komponentów lub standardy świadczonych usług. Firmy, zanim wybiorą swoich dostawców, przeprowadzają bardzo szczegółowe badania obejmujące takie obszary problemowe, jak czas trwania dostaw, terminowość, poziom cen, elastyczność w reagowaniu na nieoczekiwane zamówienia, jakość dostarczanych komponentów, sposób załatwiania reklamacji itd. Wybór dostawcy to jednak nie wszystko. Często menedżerowie muszą reagować na sytuacje okresowych lub trwałych braków dostaw pewnych surowców, albo komponentów dotychczas używanych do produkcji. W takiej sytuacji producenci wybierają jedną z trzech możliwości:

– zastąpienie dotychczasowych dostawców innymi, mogącymi dostarczać materiały substytucyjne, których znalezienie wymaga jednak wcześniejszych intensywnych prac badawczych i testowania produktów,

– podniesienie cen produktów wytwarzanych z droższych surowców dostarczanych przez dotychczasowych dostawców,

– zaniechanie produkcji lub znaczne jej ograniczenie.

Wybór jednej z tych możliwości wiąże się z koniecznością dokładnej oceny środowiska działania przedsiębiorstwa i potencjalnych zmian, jakie mogą w nim zajść.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.