Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

DLACZEGO MUSIMY PODEJMOWAĆ DECYZJE FINANSOWE?

W każdym przedsiębiorstwie, małym czy dużym, decyzja dotycząca inwestycji staje się decyzją finansową. Przy jej podejmowaniu występują co najmniej dwie strony: przedsiębiorstwo i instytucja gospodarcza, która oddaje pieniądze do naszej dyspozycji. Dla większej jasności powiedzmy, że w drugim przypadku chodzi o „instytucję lokującą”, ponieważ oddanie pewnego kapitału do czyjejś dyspozycji jest zarazem jego lokatą. Decyzja finansowa i lokata kapitału to dwie decyzje ściśle z sobą powiązane. Zastanówmy się nad ich charakterystyką i okolicznościami, w jakich występują.

Otóż decyzja finansowa jest decyzją przedsiębiorstwa. Wiąże się ona z wyborem dotyczącym danej gałęzi przemysłu czy handlu w relacji do produktu lub rynku. Przy podejmowaniu decyzji menedżer ma na celu zwiększenie kapitału swojego przedsiębiorstwa bądź poszerzenie swojej „przestrzeni finansowej”, bądź też zwię- kszenie marży zysku. Ale uwaga! – jak już wspomnieliśmy wyżej, menedżer jest tylko jedną ze stron w tym procesie. Osoba lub osoby lokujące pieniądze mają leż wiele do powiedzenia.

Zastanówmy się nad ich postawami. Akt ekonomiczny, jakiego dokonuje strona lokująca pieniądze, jest aktem wymiany. Ten kto lokuje, dokonuje wymiany pieniądza na aktywa finansowe. Owa wymiana wiąże się ściśle z dochodami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo odstępuje bowiem „lokującemu” pewne prawa. Przede wszystkim prawo do udziahi w zysku. Cele obydwu stron nie są bynajmniej zbieżne. Przedsiębiorstwo i jego menedżerowie pragną, aby uzyskane pieniądze pozwoliły na zwiększenie możliwości działania firmy lub zwiększenie marż zysku i kwoty zysku. Natomiast inwestor lokujący swoje pieniądze marzy jedynie o zwiększeniu dochodów i zrealizowaniu wartości dodanej. Z tej rozbieżności celów menedżer musi sobie zdawać sprawę i zmierzać do pogodzenia interesów obydwu stron.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.