Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Dążenie do rozłożenia ryzyka swojej firmy

Do głównych celów strategii dywersyfikacji należy niewątpliwie zaliczyć dążenie do obniżki kosztów, rozłożenia ryzyka oraz do przetrwania na rynku. Dążenie do obniżki kosztów dotyczy szczególnie obniżki kosztów wytwarzania, zapasów, zarządzania poprzez pełniejsze wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów. Cel ten sprowadza się do uzyskania odpowiedzi na pytania: Jakie nowe rodzaje produktów oraz usług mogą być świadczone przez firmę na bazie już ponoszonych kosztów stałych? oraz Jak zminimalizować koszty stale za pośrednictwem poszerzenia lub zmiany przedmiotu działalności?

Dążenie do rozłożenia ryzyka jest szczególnie ważne dla firm specjalizujących się w obsłudze bardzo wąskich segmentów rynku. Dywersyfikacja jest lekarstwem na zbyt wąską i zbyt ograniczoną segmentację. Celem firmy jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaki nowy rodzaj działalności służyłby bardziej rozłożeniu ryzyka, a jednocześnie lepszemu wykorzystaniu kosztów stałych firmy? Zwykle znaczny stopień zróżnicowania przedmiotu działalności prowadzi raczej do stosunkowo silnej stabilizacji zysków (efekt stabilizujący) niż do wzrostu rentowności firmy. Warto o tym pamiętać przy poszerzaniu przedmiotu działalności.

Dążenie do przetrwania na rynku. Różnicowanie przedmiotu działalności może być gwarancją ciągłości istnienia firmy na rynku. Jednak czasami bywa niebezpieczne zbyt późne myślenie o dywersyfikacji, np. w firmie specjalistycznej, działającej na szybko kurczącym się rynku. Tym razem należy uzyskać odpowiedź na pytania: Czy brak poszerzenia lub zmiany przedmiotu działalności firmy może prowadzić do upadku firmy? Jeśli takie ryzyko występuje, to w jakim czasie może nastąpić upadek firmy?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.