Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Czytelność zasad funkcjonowania firmy

W dziedzinie stosunków z akcjonariuszami przedsiębiorstwo powinno rzeczywiście respektować reguły gry kapitalistycznej, tzn. dopuścić generalną zasadę, że własne fundusze powinny zarabiać na siebie i że akcjonariusze muszą być traktowani jednakowo bez względu na to, czy są związani, czy też nie z przedsiębiorstwem.

W dziedzinie fiskalnej podobnie. Przedsiębiorstwo powinno zachowywać się normalnie, tzn. wykazywać prawdziwą rentowność (co nie przeszkadza wykorzystywać wszystkich zasad gospodarki finansowej dopuszczonej przez prawo, np. w kwestii amortyzacji czy prowizji).

Trzeci warunek to posiadanie struktury prawnej pozwalającej na uczestnictwo mniejszościowe poprzez tworzenie jednolitych struktur. Menedżer powinien wiedzieć, że dzięki otwarciu kapitału przedsiębiorstwo uzyskuje niejako drugi oddech. Jakie korzyści niesie otwarcie kapitałowe?

Wzmocnienie własnych funduszy pozwala przedsiębiorstwu zachować niezależność, zwiększa jego elastyczność i możliwości adaptacyjne, wzmacnia zdolność dostosowywania się do wymagań rynkowych, równoważy jego ryzyko przemysłowe i handlowe, pozwala dzielić ryzyko przedsiębiorstwa z partnerem.

Sprzedanie mniejszej części swego kapitału inwestorowi zewnętrznemu pozwala szefowi przedsiębiorstwa nie tylko powiększyć własny majątek, ale także uzyskać wsparcie przy podejmowaniu coraz trudniejszych i złożonych decyzji, jakie przynosi rozwój przedsiębiorstwa. O tym także menedżer powinien pamiętać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.