Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE POTRZEBY KADROWE

Planowanie kadr jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu. Jest to, inaczej mówiąc, zbiór działań przygotowujących decyzje dotyczące przyszłego, pożądanego stanu firmy pod względem zasobów kadrowych. Tak więc z natury rzeczy działania te i decyzje mają wymiar perspektywiczny i strategiczny, bowiem ich skutki owocują częstokroć dopiero po wielu latach działalności przedsiębiorstwa.

Planowanie kadr jako faza preparacyjna zarządzania kadrami odnosi się do wszystkich elementów składowych tego zarządzania. W odniesieniu zaś do interesującego nas problemu – kształtowania kadry menedżerskiej, przedmiotowy zakres planowania obejmuje obszary pozyskania kadry, rozwoju i oceny.

Potrzeba planowania kadr nie wydaje się czymś niezbędnym, zwłaszcza w sytuacji dużej zmienności warunków otoczenia oraz istnienia rynku pracy ze znaczną liczbą osób poszukujących zatrudnienia. Są to jednak złudzenia. W rzeczywistości organizacje, które chcą przetrwać, a tym bardziej rozwijać się, muszą zadbać o proces planowania i dopiero na tym gruncie przystąpić do realizacji programów kadrowych. Nie da się bowiem z zasady bez takiego przygotowania zgromadzić odpowiednich pracowników. Dotyczy to zwłaszcza większych firm i kadry zarządczej o właściwościach przystających do specyfiki firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.