Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Ceny produktów konkurencyjnych

Kryterium to ma istotne znaczenie nawet przy produktach zupełnie nowych. Zawsze należy odnosić poziom ceny danego produktu do cen produktów substytucyjnych, nawet tych mniej doskonałych. Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, ile klient jest gotów zapłacić za doskonalszy substytut, sprzedawany już pod tą marką.

Duże znaczenie ma tutaj psychologiczna wartość marki i z nią związany, akceptowany przez klienta przyrost ceny. Zgodność z koncepcją marketingu mix. Podejmując nową decyzję cenową dotyczącą produktu należy zawsze odnieść ją do ogólnej koncepcji marketingu mix, stosowanej przez naszą firmę, aby zapewnić spójność i jednolitość podejścia marketingowego (spójność z oferowaną już gamą produktów i usług, spójność z wizerunkiem firmy i z wykorzystywanymi już kanałami dystrybucji).

W konkretnej sytuacji rynkowej mogą zarysować się jeszcze inne kryteria, które menedżer powinien uwzględnić przy podejmowaniu decyzji cenowych. Przedstawiony zbiór kryteriów jest zbiorem otwartym. Można do niego dołączać bardziej szczegółowe kryteria, odzwierciedlające konkretną sytuację, w której znajduje się firma. Najczęściej branymi pod uwagę są jednak kryteria dotyczące popytu, kosztów wytwarzania i poziomu cen konkurencji.

Wszelkie cenowe opcje strategiczne opierają się na oczekiwanej rentowności sprzedaży, przy uwzględnieniu uwarunkowań wewnętrznych firmy, a więc posiadanych zasobów i uwarunkowań zewnętrznych, czyli presji otoczenia rynkowego. Opcje strategiczne, dotyczące decyzji cenowych, są ściśle powiązane z koncepcją pozycjonowania produktu, czyli nadania mu określonej pozycji cenowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.