Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

CELE I WIZJE CZ. II

„Zasadniczo wizja jest podróżą, w którą wyrusza nasz umysł, zaczynającą się od spraw znanych, a kończącą się na nieznanym, tworząc przyszłość na podstawie składania bieżących faktów, nadziei, marzeń, niebezpieczeństw i możliwości.”

Można przyjąć, że wizja łączy działalność gospodarczą z kulturą zbiorowości, tworząc powszechnie uznawany miernik wartości, który pozwala określać jakość pracy poszczególnych zatrudnionych.

Poziom aspiracji stanowi motywację do wykonywania obowiązków, która zmusza dyrektora lub kierownictwo przedsiębiorstwa do określenia przewidywanych wyników planowania strategicznego. Jedną z najczęstszych przyczyn konfliktu wewnątrz kierownictwa przedsiębiorstwa jest to, że poziomy aspiracji, powiedzmy, kierownika działu i jego zwierzchnika nie są zgodne. Obserwowałem sytuacje, w których energiczny dyrektor naczelny ustalił cele funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie – co było widoczne – własnego poziomu aspiracji bez zapewnienia sobie współdziałania swych bezpośrednich podwładnych. Uczucie niezadowolenia na górnym poziomie hierarchii, a frustracji na dolnym stanowi typowy wzorzec reakcji na taką sytuację.

Cel. W prowadzonych rozważaniach przyjmuje się, że termin ten jest złożony z dwóch składowych. Obejmuje on skonkretyzowane elementy wizji, poziomy aspiracji oraz kryteria, według których dokonuje się ostatecznie oceny sukcesu odniesionego przez daną strategię. Być może, cele powinny być przede wszystkim przedstawiane w postaci poziomów aspiracji, które mają być osiągnięte w procesie obsługi klienta. Cele wyrażone w taki sposób mogą stanowić motyw działania ludzi zatrudnionych w organizacji: znacznie trudniej wykorzystać w tym charakterze kryteria rentowności, takie jak na przykład oprocentowanie kapitału akcyjnego. A zatem cele winny być definiowane w różnych kategoriach, ale w taki sposób, by pobudzały entuzjazm.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.