Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

CELE I WIZJE

W użyciu jest kilkanaście różnych terminów stosowanych do opisu poziomu aspiracji ustalonego dla prowadzonej działalności. Zarządzanie poprzez wizję jest terminem, który ostatnio zyskał dużą popularność. Oznacza on, że motywy kierujące działaniem ludzi powinny być nacelowane na osiągnięcie pewnego idealnego stanu.

Wizja to obraz widziany w marzeniach sennych. Termin ten jest używany do opisu wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości, przedstawiającego wynik rozwoju przedsiębiorstwa przy założeniu najlepszych możliwych uwarunkowań oraz zgodnie z nadziejami i marzeniami właściciela przedsiębiorstwa lub naczelnego dyrektora. Wizja wyznacza punkt orientacyjny wskazujący stan, który mamy nadzieję osiągnąć w naszej działalności gospodarczej. Może być ona przewodnikiem wytyczającym drogę do poziomu aspiracji ustalonego dla planowania strategicznego.

Wizja zaczyna odgrywać coraz bardziej istotną rolę w procesie zmian zachodzących w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Termin ten wiąże się ściśle z zachowaniem się nacechowanym przedsiębiorczością oraz wysokim poziomem aspiracji. Stanowi to jeden z powodów wzrostu znaczenia tego terminu. Wizją posługujemy się między innymi po to, aby ustalić miernik stopnia osiągnięcia celów uwzględniających projekcję w przyszłość. Miernik ten można byłoby zastosować do oceny obecnego stanu. Być może, jednak najbardziej istotnym powodem odwoływania się do wizji jest nadanie znaczenia wykonywanej pracy i pobudzenie w ten sposób motywacji i zaangażowania wszystkich ludzi w przedsiębiorstwie. Wizja stanowi element zbioru celów przedsiębiorstwa. Jednakże jest ona powiązana z pozostałymi celami w dużo większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku innych, dających się łatwiej ujmować w postaci liczbowej, elementów tego zbioru. W istocie wizja nie musi być nigdy zrealizowana, ale może i powinna być korygowana w miarę osiągania odnoszących się do niej rezultatów. Hickman i Silva (1984) opisują wizję następująco:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.