Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Cele funkcjonalne

Aktualne tendencje w kierowaniu ludźmi zmierzają w kierunku rozszerzania odpowiedzialności kierowników za personel. Kierujący zasobami ludzkimi stają się więc osobami pobudzającymi (motywującymi) do działania i doradcami. Pomagają w przygotowywaniu diagnoz i w wyborze właściwych narzędzi działania, przypominają o ograniczeniach normatywnych i polityce organizacyjnej, zapewniając jednocześnie zgodność administracyjną i spójność podejmowanych decyzji.

Wobec kierownictwa naczelnego przedsiębiorstwa wnoszą oni umiejętności strategiczne i wiedzę (w dziedzinie prawa, praktyki kierowania lub metod współdziałania z różnymi partnerami społecznymi). Mogą oni również wspomagać realizację wybranych celów i procesy zmian w organizacjach. Operacyjnej kadrze kierowniczej dostarczają narzędzi analizy i działania. Uczestniczą w działaniach związanych z rekrutacją, indywidualizacją płac lub oceną pracowników. Uczą, w jaki sposób rozszerzać i wzbogacać więzi z pracownikami.

W małych organizacjach funkcje ds. personalnych mogą być rozdzielone pomiędzy wieloma osobami bez określonego formalnego tytułu albo powierzone jednej osobie w częściowym wymiarze czasu pracy. Niekiedy spotyka się kierownika ds. personalnych prowadzącego jednocześnie prace administracyjne. Funkcje te rozszerzają się, tworząc służbę ds. personalnych wraz rozwojem technik rekrutacji, kształcenia i systemu wynagradzania. Mogą się one również pojawiać wokół funkcji do spraw jakości, kontroli prognostycznego kierowania zatrudnieniem bądź też polityki wewnętrznego pozrozumiewania się partnerów społecznych. W większych organizacjach działania służb ds. personalnych są koordynowane przez dyrektora do spraw zasobów ludzkich lub więzi społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.