Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Cele finansowe i marketingowe

– Cele finansowe:

– osiągnąć w 1995 r. obroty w wysokości 11 min zł ze sprzedaży szamponu ekologicznego,

– osiągnąć wzrost wpływów ze sprzedaży nowej marki szamponu ekologicznego o 10% do końca roku,

– wypracować w ciągu najbliższych trzech lat przeciętną stopę zysku od zainwestowanego kapitału w wysokości 15% netto.

– Cele marketingowe:

– osiągnąć w 1995 r. globalne wpływy ze sprzedaży marki szamponu ekologicznego w wysokości 3 min zł,

– osiągnąć sprzedaż wielkości 200 tys. sztuk, co będzie stanowiło 4% rynku szamponów,

– pogłębić u nabywców znajomość marki szamponu ekologicznego firmy do 10%:

– dążyć do osiągnięcia ceny sprzedaży w wysokości 9 zl.

– Rynek docelowy: gospodarstwa domowe o średnich dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku 20-30 lat.

– Planowana pozycja produktu: ekologiczny szampon o wysokich walorach kosmetycznych i leczniczych.

– Cena: średnia – 8 zl/szt.

– Sieć dystrybucji wielokanałowa: sklepy kosmetyczne, domy towarowe, sklepy ze zdrową żywnością, hurtownie detaliczne.

– Reklama: kampania reklamowa skierowana na grupę docelową młodych kobiet 20-30 lat oraz generalnie na grupy osób w wieku 20-40 lat: budżet na reklamę powinien zostać zwiększony o 30%.

– Inne narzędzia promocji: promocja w miejscach sprzedaży, udział w imprezach targowych, konkursy dla konsumentów.

– Badania i rozwój: zwiększyć wydatki o 25% w celu opracowania lepszych receptur i wprowadzenia opakowań wielokrotnego użytku.

– Badania marketingowe: zwiększyć budżet o 35% w celu pogłębienia wiedzy na temat procesu wyboru szamponu, dokonywanego przez nabywców oraz monitorowania działań konkurentów.

Programy operacyjne pozwalają na uszczegółowienie zakresu działań marketingowych poprzez odpowiedzi na następujące pytania:

– Jakie działania należy podjąć?

– Kiedy do nich przystąpić?

– Kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie?

– Jaki będzie koszt tych działań?

Kontrola – ostatnia część planu wymaga zastosowania zasady bieżącego sprawdzania przebiegu realizacji planu odnoszącego się do celów i kosztów działań. Zazwyczaj kontrole takie przeprowadzane są miesięcznie, kwartalnie i rocznie.

Przedstawiony powyżej, w bardzo skróconej formie, przykładowy plan marketingowy powinien posłużyć za podstawę do podejmowanych dziaiań. W praktyce marketingowej często jednak spotykamy się z sytuacją, w której wyniki takich dziaiań niekiedy znacznie odbiegają od zakładanych rezultatów. W związku z tym konieczne jest zastosowanie ostatniego etapu modelu decyzyjnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.