Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.
przeglądanie Kategoria

Biznes

METODA LOTS

Omawiając hasło WARTOŚĆ przeanalizowaliśmy w sposób skrótowy zagadnienie holistycznego ujęcia działalności gospodarczej. Z analizy tej wynikało, że racjonalne i analityczne oszacowania nie są wystarczające: zdolność do utożsamienia się z klientami i innymi ludźmi oraz wczucie się w ich problemy jest wielekroć bardziej istotne.
Czytaj więcej...